หนังสือรับรองสภาทนาย
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
หนังสือรับรองลายมือชื่อ
บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
 
 
   
    :: ร่วมงานกับเรา  
 
ประกาศรับสมัครงาน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
 
 
ทนายความ  ชาย / หญิง (ไม่ประจำ) จำนวน 3 ตำแหน่ง  
 มีประสบการณ์ด้านการว่าความในสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 2 
• มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
• มีประสบการณ์ทางคดีอาญาในชั้นสอบสวน
• มีประสบการณ์ในการว่าความในการดำเนินคดีแพ่ง, คดีอาญา และคดีล้มละลาย ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• มีความรูปความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยายนต์
• มียานพาหนะ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• รายได้ค่าวิชาชีพตามรายคดีและผลของการปฏิบัติงาน
 
     
  พนักงานฝ่ายบังคับคดี  ชาย (ไม่ประจำ) จำนวน 2 ตำแหน่ง  
• มีประสบการณ์ในด้านการสืบทรัพย์ บังคับคดี  ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
• มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์    
• มียานพาหนะ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• รายได้ค่าวิชาชีพตามรายคดีและผลของการปฏิบัติงาน
• มีใบอนุญาตว่าความ
 
     
  รับทนายฝึกหัด/นักศึกษาผึกงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง  
• นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กำลังศึกษาอยู่และใกล้จบ 
• อยู่ระหว่างการสอบตั๋วทนาย
• มีความตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาตนเองเพื่อประกอบวิชาชีพทนายความแท้จริง 
• พิมพ์งานคล่องแคล่ว สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office 
• มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง ลักษณะงาน 
• เน้นการทำคดีและประสบการณ์ทำงานจริง 
• มียานพาหนะ(รถยนต์/มอเตอร์ไซค์)
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• มีค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางคดีให้
 
     
 
หมายเหตุ :  หากสนใจร่วมงานกับบริษัท ฯ ขอให้ส่งประวัติโดยย่อ , ประสบการณ์งานที่ผ่านมา,  เอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องการการสมัครงาน รวมทั้งรูปถ่าย  ส่งมาทาง Email ของบริษัทฯ เท่านั้น
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 19
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1940
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2200
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 150710
Current Pageid = 617